Om oss

Norsk Fagbibliotekforening

Norsk fagbibliotekforening er en interesseorganisasjon for alle som jobber i fagbibliotek og innenfor dokumentasjons- og informasjonsområdet. Vi jobber bibliotekpolitisk for å fremme saker som angår våre medlemmers hverdag. Vi arrangerer møter og konferanser med aktuelle temaer for hele bibliotek-, informasjons- og dokumentasjonssektoren.

Vi er:

 • et forum for faglig oppdatering
 • en høringsinstans
 • en politisk interesseforening
 • arrangerer kurs og seminarer
 • utdeler stipender
 • har aktive lokallag i Bergen og Trondheim
 • jobber med internasjonale bibliotekpolitiske saker

Norsk fagbibliotekforening (NFF) ble stiftet i 1948 og er Norges eneste forening for fag- og forskningsbiblioteker, både offentlige og private. Norsk Dokumentasjonsgruppe (NDG) ble slått sammen med NFF i 1991. NOLUG – Norsk Online Brukergruppe har en samarbeidsavtale med NFF fra samme året. NFF er kollektivt tilsluttet Norsk Bibliotekforening.

NFF har som formål å arbeide for faglig utvikling og erfaringsutveksling innen bibliotek-, dokumentasjon- og informasjonssektoren gjennom

 • medlemsmøter
 • kurs og seminare
 • publikasjonsvirksomhet
 • representasjon av faglige interesser utad
 • nasjonalt og internasjonalt samarbeid