Referat fra årsmøte 14. mars 2019

Referatet fra årsmøtet ved Lysholm, Campus Kalvskinnet den 14.03.2019 er publisert og kan leses her. Hilsen Styret

Årsmøte for 2018

NFFs årsmøte for 2018 avholdes torsdag 14. mars 2019 kl 12.00-13.00 på Kalvskinnet Lysholmbygget Brygghuset 2. etasje Rom 2.073 – Breheimen i Trondheim. Dagsorden: SAK 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 2. Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av tellekorps Valg av to personer til å underskrive referatet SAK 3. Årsberetning 2018 SAK … Fortsett å lese Årsmøte for 2018

Innspill til ny kulturpolitikk fra Norsk Fagbibliotekforening

Arbeid med en ny Kulturmelding er iverksatt av regjeringen ved Kulturdepartementet, den første på 14 år. 5. januar 2018 deltok NFF på innspillmøte til ny kulturmelding i Bibliotekenes hus der representanter fra ulike deler av biblioteksektoren var representert. NFF benyttet anledningen til å komme med innspill for en ny kulturpolitikk på møtet. Vi presenterer her … Fortsett å lese Innspill til ny kulturpolitikk fra Norsk Fagbibliotekforening

Oppdatert liste over NFF-styret

Den 20. januar holdt vi årsmøtet vårt på Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi har nå fått ny leder, Jimi Taule som jobber til daglig ved Universitetsbiblioteket i Agder. Om noen vil følge Jimis innlegg på Twitter kan de gjøre det på twitter.com/JimiThaule.  Vi ønsker Jimi lykke til som leder! Etter årsmøtet har vi endelig fått … Fortsett å lese Oppdatert liste over NFF-styret

Rapport fra konferanse: Akademisk skriving i Bergen 10.-11. november

Marit Balstad fra NTNU var en av dem som fikk tildelt NFFs reisestipend i år. Hun reiste til Bergen for å delta på konferansen Akademisk skriving ved Skrivesenteret ved Høgskolen i Bergen og Akademisk skrivesenter ved Universitetet i Bergen. Les rapporten fra konferansen her.

Høring Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Regjeringen har som mål at resultater av norsk forskning skal være åpent tilgjengelige. Ved inngangen til 2016 etablerte derfor Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å lage retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Rapporten er nå ferdig og Kunnskapsdepartementet har bedt ulike instanser om innspill til videre arbeid med åpen tilgang til forskningsresultater. … Fortsett å lese Høring Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Stipendutlysning for 2016/2017

Reiselyst, men lite penger? Vi utlyser nå stipend for 2016/2017 for medlemmer i Norsk fagbibliotekforening, med søknadsfrist 10. juni. Retningslinjer for tildeling: Stipend gies til deltakelse på kurs og konferanser eller faglige reiser. Søkeren må være personlig medlem av NFF Søknaden må være skriftlig med en kort begrunnelse, og sendes i forkant av reisen/arrangementet (e-post … Fortsett å lese Stipendutlysning for 2016/2017

Årsmelding for 2015

Lurer du på hva hovedstyret i NFF har gjort i fjor? Årsmeldinga er nå klar.

Ny nettside for NFF

Velkommen til Norsk Fagbibliotekforening (NFF)! Vi er en interesseforening for norsk fagbibliotekpolitikk og for norske fagbibliotek. For å gjøre oss mer synlig i verden forlater vi nå vårt gamle nettsted og bygger opp et nytt under vår moderorganisasjon, Norsk Bibliotekforening.