Arkiv: Rapporter

Rapport fra konferanse: Akademisk skriving i Bergen 10.-11. november

Marit Balstad fra NTNU var en av dem som fikk tildelt NFFs reisestipend i år. Hun reiste til Bergen for å delta på konferansen Akademisk skriving ved Skrivesenteret ved Høgskolen i Bergen og Akademisk skrivesenter ved Universitetet i Bergen. Les rapporten fra konferansen her.