Bli medlem

Personlige medlemmer kan delta på NFFs seminarer og møter til lavere pris enn ikke-medlemmer. De har stemmerett på årsmøtet og kan søke stipender fra NFF.

NFF har aktive lokallag i Bergen og Trondheim med faglige seminarer og sosiale sammenkomster, samt egne stipendordninger.

Alle personlige medlemmer er tilsluttet Norsk Bibliotekforening og får alle medlemsfordeler derfra: bladet Bok og Bibliotek, bokrabatter og mulighet til å søke på stipend.

Også institusjoner kan være medlem i NFF. Institusjonsmedlemskap gir rett til å sende én ansatt på våre arrangementer til medlemspris.

Kontingentsatser

Personlige medlemmer: 200 kroner (+ 450 kroner til Norsk Bibliotekforening)
Studenter, pensjonister og arbeidsledige: 100 kroner- (+ 200 kroner til Norsk Bibliotekforening)

Institusjoner med færre enn 3 ansatte i biblioteket: 1000 kroner
Institusjoner med 3-9 ansatte i biblioteket: 1500 kroner
Institusjoner med 10 eller flere ansatte i biblioteket: 2500 kroner

Innmeldingsskjema

Innmelding

Innmelding i NFF