Velkommen til NFFs første webinar – Pedagogikkompetanse i fagbibliotek

Norsk Fagbibliotekforening arrangerer webinar om å bygge pedagogikkompetanse i fagbibliotek. Pedagogikk og undervisningskompetanse er et stort og viktig tema i fagbiblioteksektoren og fagbibliotekene er en viktig brikke i studentenes læringsmiljø. Hvordan sikre en felles og profesjonell undervisningspraksis? Hvordan kan bibliotekene systematisk bygge kompetanse innen undervisning og læring?

Foredragsholdere er Torstein Låg og Hilde Westbye. Hilde Westbye er avdelingsleder ved Juridisk bibliotek på Universitetet i Oslo. Torstein Låg kommer fra UiT Norges arktiske universitet og er fagansvarlig for psykologi og psykiatri.

Torstein Låg vil først og fremst stille spørsmålene: Hva pedagogisk kompetanse i fagbibliotek er og hvordan kan vi utvikle det? Han vil si noe om hvorfor det er viktig å stille disse spørsmålene, samt legge fram noen betraktninger som kan ta oss i retning av fornuftige svar. Gode svar krever at vi utfordrer våre grunnleggende antakelser om hvordan studenter (og vi) lærer, og om hva som er god undervisningspraksis.

Hilde Westbye vil reflektere rundt spørsmålene: Hva slags pedagogisk kompetanse trenger vi i fagbibliotek for å utvikle god undervisning? Hva er didaktikk og er det noe vi snakker om i fagbibliotek? Hvordan klarer vi å motivere og engasjere studenter til å lære? Digitale og blandete læringsformer gir nye muligheter for å undervise studenter. Kan vi jobbe på nye måter for å utvikle gode læringsressurser og god undervisning? Og har det noe å si at utdanningene vi underviser i innfører nye aktive læringsformer? Westbye vil gi eksempler fra prosjekter hun er involvert i.

Låg og Westbye vil invitere til felles problemløsning rundt utfordringer ved å jobbe med utvikling av pedagogisk kompetanse.

Tidspunkt: 28. mai, kl. 10-11 i Zoom. Webinaret vil tas opp. Ved å delta på webinaret godtar du opptak. Du vil få tilsendt Zoom-lenken når du har meldt deg på.

Vi ber om at dere tar en rask sjekk av utstyret deres på forhånd. Det vil være mulig å koble seg opp allerede en halvtime før start for å sjekke at alt fungerer. Påmelding innen 27. mai i skjemaet under: