Årsmøte for 2018

NFFs årsmøte for 2018 avholdes torsdag 14. mars 2019 kl 12.00-13.00 på Kalvskinnet Lysholmbygget Brygghuset 2. etasje Rom 2.073 – Breheimen i Trondheim.

Dagsorden:

SAK 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
SAK 2. Konstituering

  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av tellekorps
  • Valg av to personer til å underskrive referatet

SAK 3. Årsberetning 2018
SAK 4. Virkeplan 2018/2019
SAK 5. Regnskap 2018
SAK 6. Budsjett 2019
SAK 7. Innkomne saker
SAK 8. Valg

Årsmelding 2018-2019
Virkeplan 2018-2019

Alle er hjertelig velkomne. Lunsj betales av NFF.

Hilsen Styret