Stipendutlysning for 2016/2017

Reiselyst, men lite penger? Vi utlyser nå stipend for 2016/2017 for medlemmer i Norsk fagbibliotekforening, med søknadsfrist 10. juni.

Retningslinjer for tildeling:

  • Stipend gies til deltakelse på kurs og konferanser eller faglige reiser.
  • Søkeren må være personlig medlem av NFF
  • Søknaden må være skriftlig med en kort begrunnelse, og sendes i forkant av reisen/arrangementet (e-post godtas)
  • Søkeren må oppgi om han/hun søker støtte fra andre instanser og hvor mye
  • Den som blir tildelt stipend forplikter seg til å skrive en rapport. NFF forbeholder seg retten til å publisere rapporten på NFFs hjemmeside eller i Bok og Bibliotek, hvis mulig. Det er derfor ønskelig at rapporten utformes som en artikkel.
NFF utlyser stipendiene umiddelbart etter årsmøtet (mars/april hvert år). Styret behandler søknadene etter hvert som de kommer inn. 
Stipendet har en øvre grense på 4000 kroner.
Søknadsfrist: fredag 10. juni 2016.
Sendes til styret v/ leder:  

Kristin Elisabeth Røijen